Skupščina sprejela omejitev

Člani nogometne družine največje panožne zveze pod okriljem OKS-ZŠZ so se danes sestali na Skupščini NZS na Brdu pri Kranju, na kateri so delegati skupščine sprejeli spremembe statuta NZS in s tem sledili usmeritvam Uefe na področju upravljanja nacionalnih zvez o omejitvi mandatov in določitvijo starostne omejitve članov izvršnih odborov nacionalnih zvez.

S sklepom skupščine je zgornja starostna meja posameznika ob izvolitvi na mesto predsednika, podpredsednika ali člana IO NZS 70 let, število mandatov za omenjene funkcije pa omejeno na največ tri mandate. Starostna omejitev velja tudi za vse člane organov, ki odločajo na prvi ali drugi stopnji, ter člane svetovalnih komisij NZS.

Sklep skupščine stopi v veljavo z novim mandatnim obdobjem organov in komisij, medtem ko imajo člani NZS rok za uskladitev svojih statutov s statutom NZS do 29. februarja 2020. Slednje je pomembno predvsem zato, ker so predsedniki članov NZS člani izvršnega odbora NZS po položaju.


Dobro leto za NZS

Prihodki NZS so se v primerjavi z letom 2017 povečali za 11 %, v veliki meri zaradi organizacije UEFA Evropskega prvenstva v futsalu 2018.

Največji del prihodkov je NZS naredila s črpanjem sredstev Evropske nogometne zveze skozi različne projekte (27,4 %) in prodajo TV in medijskih pravic (21,4 %). Sponzorska sredstva v proračunu NZS predstavljajo tretji najvišji vir prihodka (17 %), medtem ko so na četrtem mestu prihodki iz dividend in uradne trgovine NZS (12,1 %). »Zadovoljni smo, da zveza s svojo finančno stabilnostjo še odločneje prispeva k sofinanciranju in razvoju nogometne infrastrukture, izvaja številne dejavnosti po razvejanih področjih delovanja in podpira vse ravni slovenskega nogometa. Ob vsem tem pa nikoli ne pozabljamo na odgovornost družbi oz pomoči potrebnim,« je v svojem nagovoru skupščini povedal predsednik NZS, Radenko Mijatović. Največ rezerv na prihodkovnem delu NZS vidi v virih javnega financiranja, ki trenutno predstavljajo le 4,4 % prihodkov.

Med odhodki NZS prednjačijo sredstva, namenjena delovanju slovenskih državnih reprezentanc. Pod okriljem NZS trenutno deluje 17 reprezentančnih selekcij, od najbolj izpostavljene moške reprezentance A, do reprezentance U15, ženskih in futsal selekcij. NZS je za njihovo delovanje v 2018 namenila 33,5 % sredstev, 19,6 % sredstev pa je bilo namenjeno za organizacijo klubskih tekmovanj.

Pozitivno je tudi, da trend poslovanja NZS prikazuje, da proračun NZS od leta 2013 dalje raste, če so bili prihodki leta 2013 9.501.377 EUR in odhodki 9.498.384 EUR so leta 2018 prihodki 15.499.830 EUR, odhodki pa 15.107.394 EUR, slednje pa pomeni, da NZS vedno več sredstev vrača drugim deležnikom v slovenskem nogometu.

V letu 2019 planira nekoliko nižji proračun kot v 2018, prihodki naj bi znašali 15,1m EUR, odhodki pa 15m EUR.

Sofinanciranje projektov

Poleg vseh obstoječih programov sofinanciranja deležnikov, je NZS v letu 2018 skozi program FIFA Forward pridobila sredstva za sofinanciranje članic NZS v višini skoraj 300.000 USD, sofinanciranje stroškov uradnih oseb v mladinskih, ženskih in futsal mladinskih tekmovanjih v sezoni 2018/19 v višini 250.000 USD in sofinanciranje za vključevanje mladih (U21) igralcev v 1. in 2. SNL v tekmovalnem letu 2018/2019 v višini 263.350 USD.


Plakete NZS

Na skupščini so tudi podelili priznanja zaslužnim delavcem. Plakete NZS so dobili Drago Kramperšek, Damir Metljak, Bojan Kariž, Jožef Štefanec, Anton Törnar, Radivoje Mitić, Silvester Železen, Zvonko Bezjak, Franc Horvat Meštrovič, Janez Zupančič in NK Britof od 50-letnici delovanja.

Tekst: MaK
Foto: Ekipa24.si

Facebook
Facebook